Asmindrup Vandværk

Go to content

Main menu

Formanden Max Danielsen kan træffes på 51 36 51 60 eller send en mail til
danielsenmax@gmail.com

Generalforsamling 2019
Onsdag den 20. februar kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af afgifter
6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er:
Leif Danielsen
Finn Jennsen
Peter Raabymagle
Suppleant: Kurt Jensen
Revisor: Bjarne Sandø Jensen
Revisorsuppleant: Torben Stolshøj
7. Eventuelt
Vandværket er efter generalforsamlingen vært ved et lille traktement.


Opkrævning pr. 1.10.2018  

Vandværket har ultimo september 2018 lavet årsopgørelser efter aflæsning af alle målerne.  

Pr. 1.10.2018 udsendes nye opkrævninger, som indeholder slutopgørelsen for perioden 1.10.2017 - 30.9.2018 samt ny á conto opkrævninger for perioden 1.10.2018 - 31.3.2019
Sidste rettidige indbetaling er 1.11.2018
     Der bliver midt i november udsendt rykkeropkrævninger til dem, der endnu ikke har betalt. De får nogle få dages frist, og der vil derefter på en angiven dato blive afbrudt for vandforsyningen, såfremt de stadig ikke har betalt.  Der vil yderligere blive pålagt ekstra opkrævningsgebyr ifølge vandværkets vedtægter ved næste opkrævning.
Har du spørgsmål til opkrævningen, er du altid velkommen til at ringe til formanden på 51 36 51 60/ 28 25 15 09

Seneste opdatering 7.10.2018


Vandanalyser 2018

Seneste opdatering 27.10.2018

Nye elektroniske vandmålere
Læs mere her


Hvad er prisen på vand i 2018/2019Seneste opdatering 23.12.2018

Seneste nyt om pesticider:
26.9.2017
Der er nu kommet svar på prøverne af vores vand, og resultatet er - som forventet - positivt.
Ingen anmærkninger!
Du kan læse mere om emnet under Miljø i menyen


 

Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom,      bedes du omgående kontakte

 

Formand - vandværkspasser

Max Danielsen

Tlf. 51 36 51 60 / 28 25 15 09

 
 
Back to content | Back to main menu