Asmindrup Vandværk

Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a.
Gå til indhold

Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom, bedes du omgående kontakte
Formand Max Danielsen Tlf. 28 25 15 09
Opkrævning april 2023
Nu er aconto-opkrævning for perioden 1.4.23 - 30.9.23 på vej. Seneste rettidige betaling er 1.5.23
Har du spørgsmål til opkrævningen, er du velkommen til at kontakte
formand Max Danielsen på tlf. 28 25 15 09 eller mail danielsenmax@gmail.com
Ved for sen betaling vil du blive pålagt rykkergebyr. Hvis du ikke betaler, vil der blive lukket for vandforsyningen, og du kan se hvad det koster i takstbladet.


Oprettet 5.4.23
Generalforsamling 2023
Regnskab og referat fra generalforsamlingen ligger nu klar og kan findes under "Om vandværket" herover.
Nye vedtægter og overgang fra Interessentskab til Andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a. kan ligeledes findes samme sted.

Hvorfor skal der skiftes fra I/S til A.m.b.a?

I et interessentskab skal alle ejere være registreret i virksomhedsregistret. Derfor har Skattestyrelsen forlangt, at vandværket enten:

1. registrerer samtlige forbrugere med CPR nummer (hvilket vil være stort set uoverkommeligt), eller
2. skifter til f.eks. Andelsselskab med begrænset ansvar - A.m.b.a.

Punktet var på dagsordenen på generalforsamlingen den 21.2.2023, og her blev det enstemmigt vedtaget at skifte til A.m.b.a., og der blev i den forbindelse fremlagt et sæt nye vedtægter, som blev gennemgået og tilrettet på flere punkter.
Erhvervsstyrelsen har efterfølgende udbedt sig de nye vedtægter og referat fra generalforsamlingen for at kunne behandle sagen videre. Erhvervsstyrelsen har nu videresendt sagen til Skattestyrelsen, og her kan værket forvente svar engang i april/maj.
Derfor har bestyrelsen besluttet at betragte de nævnte vedtægter, der blev gennemgået og tilrettet på flere punkter, som være gældende fra 1.1.2023 (Skattestyrelsen har bestemt datoen)

Har du spørgsmål her til, er du velkommen til at kontakte formand Max Danielsen
Oprettet 16.3.2023

Seneste nyt 29.3.2023
Nu er virksomhedsstatus ændret. Fra i dag er vandværket et Andelsselskab med begrænset ansvar.

Vandanalyser
08.06.2022 hos slagteren
27.10.2021
på værket afgang værket
08.09.2019
på værket og skolen

13.12.2019 hos slagteren

Opdateret 8.3.2023Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold