Lukning - Asmindrup Vandværk

Go to content

Main menu:

Lukning

Takster m.m.

I henhold til vedtægternes §12 skal vandværket lukke for vandforsyningen i følgende tilfælde:
1. Såfremt en forbruger/interessent ikke holder sin installation i orden.
2. Såfremt samtlige afgifter ikke er betalt rettidigt.
3. Såfremt der fra forbrugers/interessents side sker misbrug eller unødigt spild af vand.
Genåbning for vandforsyning kan alene finde sted, når interessenten/forbrugeren fuldt ud har betalt sin gæld eller har bragt sin installation i orden.
Genåbning betales med den til enhver tid gældende takst.

 
 
Back to content | Back to main menu