Asmindrup Vandværk

Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a.
Gå til indhold

Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom, bedes du omgående kontakte
Formand Max Danielsen Tlf. 28 25 15 09
Vigtigt - vigtigt - vigtigt - læs her
VANDBRUD EFTER MÅLER
Efter et par alvorlige brud på vandinstallationer efter måler, altså mellem måler og ejendommen, må vandværket igen gøre opmærksom på, at det er hver husejers eget ansvar at sikre sig, at installationen er tæt. Vandværkets ansvar stopper ved vandmåleren.

Værket anbefaler, at du aflæser din måler jævnligt, f.eks. 1 gang om måneden, beregner dit forbrug i den forgangne måned og holder op mod sidste måneds aflæsning og forbrug.

De omtalte brud løber op i mange tusinde kroner, og, ikke nok med det, der kommer også en regning fra Odsherred Forsyning, såfremt du er tilkoblet spildevandsnettet. (Det er de fleste i dag) Længere nede på denne side kan du se, hvad vandet koster.

PS: For god ordens skyld, kan vi oplyse, at denne opfordring i mange år har kunnet læses her på hjemmesiden under punktet øverst: "Om vandværket"

Her kan du hente skema til brug ved måleraflæsning: Klik her

Oprettet 17.11.2023


Opkrævning pr. 1.10.2023
Vandværket har ultimo september 2023 lavet årsopgørelser efter aflæsning af alle målerne.   
Pr. 1.10.2023 udsendes nye opkrævninger, som indeholder slutopgørelsen for perioden 1.10.2022 - 30.9.2023 samt ny á conto opkrævninger for perioden 1.10.2023 - 31.3.2024
Sidste rettidige indbetaling er 1.11.2023
                            Der vil i slutningen af november blive udsendt rykkeropkrævninger til dem, der endnu ikke har betalt. De får nogle få dages frist, og der vil derefter på en angiven dato blive afbrudt for vandforsyningen, såfremt de stadig ikke har betalt.  Der vil yderligere blive pålagt ekstra opkrævningsgebyr ifølge vandværkets vedtægter ved næste opkrævning.  
Har du spørgsmål til opkrævningen, er du altid velkommen til at ringe til
formand Max Danielsen på 28 25 15 09
Generalforsamling 2023
Regnskab og referat fra generalforsamlingen ligger nu klar og kan findes under "Om vandværket" herover.
Nye vedtægter og overgang fra Interessentskab til Andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a. kan ligeledes findes samme sted.

Hvorfor skal der skiftes fra I/S til A.m.b.a?

I et interessentskab skal alle ejere være registreret i virksomhedsregistret. Derfor har Skattestyrelsen forlangt, at vandværket enten:

1. registrerer samtlige forbrugere med CPR nummer (hvilket vil være stort set uoverkommeligt), eller
2. skifter til f.eks. Andelsselskab med begrænset ansvar - A.m.b.a.

Punktet var på dagsordenen på generalforsamlingen den 21.2.2023, og her blev det enstemmigt vedtaget at skifte til A.m.b.a., og der blev i den forbindelse fremlagt et sæt nye vedtægter, som blev gennemgået og tilrettet på flere punkter.
Erhvervsstyrelsen har efterfølgende udbedt sig de nye vedtægter og referat fra generalforsamlingen for at kunne behandle sagen videre. Erhvervsstyrelsen har nu videresendt sagen til Skattestyrelsen, og her kan værket forvente svar engang i april/maj.
Derfor har bestyrelsen besluttet at betragte de nævnte vedtægter, der blev gennemgået og tilrettet på flere punkter, som være gældende fra 1.1.2023 (Skattestyrelsen har bestemt datoen)

Har du spørgsmål her til, er du velkommen til at kontakte formand Max Danielsen
Oprettet 16.3.2023

Seneste nyt 29.3.2023
Nu er virksomhedsstatus ændret. Fra i dag er vandværket et A.m.b.a = Andelsselskab med begrænset ansvar.

Vandanalyser
08.06.2022 hos slagteren
27.10.2021
på værket afgang værket
08.09.2019
på værket og skolen

13.12.2019 hos slagteren

Opdateret 8.3.2023Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold