Asmindrup Vandværk

Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a.
Gå til indhold

Konstaterer du brud på vandværkets ledningsnet eller andet af vandværkets ejendom, bedes du omgående kontakte

Formand Max Danielsen Tlf. 28 25 15 09
Aconto opkrævning for vand
Nu er det tid igen.
Der er i dag udsendt aconto opkrævninger for perioden 1.4.24 - 30.9.24. Seneste betaling er 1.5.2024.
Har du spørgsmål til opkrævningen, er du altid velkommen til at kontakte vandværkets formand Max Danielsen på tlf 28 25 15 09 - eller mail danielsenmax@gmail.com
Oprettet 10.4.2024

Vigtigt - vigtigt - vigtigt - læs her
VANDBRUD EFTER MÅLER
Efter et par alvorlige brud på vandinstallationer efter måler, altså mellem måler og ejendommen, må vandværket igen gøre opmærksom på, at det er hver husejers eget ansvar at sikre sig, at installationen er tæt. Vandværkets ansvar stopper ved vandmåleren.

Værket anbefaler, at du aflæser din måler jævnligt, f.eks. 1 gang om måneden, beregner dit forbrug i den forgangne måned og holder op mod sidste måneds aflæsning og forbrug.

De omtalte brud løber op i mange tusinde kroner, og, ikke nok med det, der kommer også en regning fra Odsherred Forsyning, såfremt du er tilkoblet spildevandsnettet. (Det er de fleste i dag) Længere nede på denne side kan du se, hvad vandet koster.

PS: For god ordens skyld, kan vi oplyse, at denne opfordring i mange år har kunnet læses her på hjemmesiden under punktet øverst: "Om vandværket"

Her kan du hente skema til brug ved måleraflæsning: Klik her

Oprettet 17.11.2023

Generalforsamling 2024
Regnskab og referat fra generalforsamlingen ligger nu klar og kan findes under "Om vandværket" herover.

Seneste opdatering 7.1.2024

Vandanalyser
08.06.2022 hos slagteren
27.10.2021
på værket afgang værket
08.09.2019
på værket og skolen

13.12.2019 hos slagteren

Opdateret 8.3.2023Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold